Headlines News :
Home » , » GUYON BANYUMASAN : WAWANCARA CALON PEGAWE

GUYON BANYUMASAN : WAWANCARA CALON PEGAWE

Written By Kabare Bralink on Tuesday, December 22, 2015 | 4:09 PM

(Kabare Bralink/Yahoo)
Menejer SDM (M) sewijining Prusahaan agi mawancarai calon-calon pegawe (C) sing padha nglamar kerja.

M : Ko duwe montor apa ora...?
C : Mboten...
M :Ora ketampa...!
C : Lho, kenging napa mboten ketampi...?
M : Mengko Ko mesthi njutan njaluk bantuan kridit nggo nicil montor...!
C : Sejatosipun kula nggih gadhah, nanging taksih wonten dusun. Gampil mangke kula bekta mriki...!
M : Wah, ari kayakuwe ya malah ora ketampa...!
C : Lho, kok ngaten...?
M :Ko ngerti apa ora..? Papan parkire Prusahaan kuwe wis sesek pisan. Ari ketambahan siji maning nggone Ko, mengko ya dadi sengsaya untel-untelan ora karuan...!

M : Apa bener Ko wis lulus sarjana temenan...?
C : Leres sampun, Pak...!
M : Ora ketampa...! Ngkene butuhe lulusan SMA utawa sing sedrajat. Kejaba lewih kepenak deatur uga murah bayarane...!
C : Emmm... Sejatosipun kula niki taksih badhe skripsi...!
M : Lah, ya malah ora ketampa...!
C : Lho, kados pundi si, Pak...?
M : Mengko Ko pegaweyane mung ngetik skripsi, njutan ari wis lulus mesthi golet kerja neng prusahaan liya...!".

M : Anakmu akeh apa sethithik...?
C : Kathah Pak...!
M :Ko ora ketampa..!
C : Kenging napa si...?
M :Nyambut gawemu bakal ora jenjem, mung ketungkul mikir butuh. Ora kebeneran mengko malah korupsi...!
C : Lah... Jane kula mboten gadhah anak. Namung keponakan sami nganggep kula Rama lha enggih...!
M : Tambah ora ketampa ari pancen kayakuwe...!
C : Lho, sebabipun napa...?
M : Mengko gole nyambut gawe ora semangat, aras-arasen ora kepengin maju merga rumangsa ora duwe tanggungan...!

M : Ko wis ngerti gaweyanmu apa urung...?
C : Dereng niku...!
M :Ko ora ketampa...!
C : Kok saged mekaten...?
M : Lha wong agep nyambut gawe koh ora ngerti apa pegaweyane...?
C : Ooo, menawi pedamelan sing niku kula mpun ngertos, Pak...!
M : Tambah ora ketampa...!
C : Lho, kepripun si...?
M : Ko paling mung agepan keminter thok mbokan...?

M : Ko teyeng nganggo internet apa ora...?
C : Mboten, Pak...!
M : Ko ora ketampa...!
C : Sebabipun...?
M : Prusahaan ora nampa calon pegawe sing PI (Picek Internet)...!
C : Emmm, sejatosipun kula nggih saged...!
M : Malah sengsaya ora ketampa...!
C : Lho, kok saged kados ngaten...?
M : Mesthi Ko ora kober nyambut gawe, merga kakehan dolanan Internet, mung ketungkul pesbukan kambi twitteran thok...!

M : Ko jane waras apa ora...?
C : Lha kepripun, kula nggih waras lah, Pak...!
M : Ora ketampa...!
C : Kenging napa si...?
M : Mengko Ko mesthi ora gadhang betah neng ngkene...!
C : Niku riyin, Pak, samenika sampun radi edan koh...!
M : Ya malah ora ketampa ari kayakuwe tah...!
C : Kepripun si niki...?
M : Ari kayakuwe, mengko inyong ya dadi duwe saingan...!

GEDHUBRAAAGG...!!!

Kie managere sing ora waras apa calon sing diwanacara sing ora waras?

si calon pegawe sekal tiba kelumah, kejengkang kosi guling-guling...
akakakkakakakaakakk...


(Kabare Bralink/Agus Waluyo)
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Copyright © 2011. Kabare Braling - All Rights Reserved
Desain by Darmanto Theme by Mas Kolis