Headlines News :
Home » , , » NGGUYU NGGEGREK : DODOL KROTO

NGGUYU NGGEGREK : DODOL KROTO

Written By Kabare Bralink on Sunday, December 20, 2015 | 2:36 PM

DODOL KROTO

Kartam dolan meng Surabaya, nginep neng umahe batire, Darmin sing juragan kos-kosan. Kartam gumun ndeleng gaya uripe mahasiswi sing padha kos neng umahe Darmin. Nyandhang lan dandane padha mloes-mloes pisan. Gadget anyar, sepatu kambi tas-e merek sing larang, lipen lan wedhake uga lumangyan abot regane kanggo dhompete mahasiswi.Saking kepengin ngertine, Kartam njutan njajal takon meng salah siji mahasiswi sing kos..

"Jaaan, ndeleng anggon-anggone sing srawa maen, miturut inyong kiriman nggo slirane sekang wong tuwa saben wulane mesthi jutahan yaaa...?".

MAHASISWI : "Lah... Ari prekara kiriman tah ya biasa bae koh Kang...!".

KARTAM : "Ari ayakuwe, nggo nyukupi kebutuhan nukoni barang-barange sing srawa larang sekang mendi kuwe dhuwite...?".

MAHASISWI : "Inyong duwe usaha cilik-cilikan koh Kang..!"

KARTAM : "Anu mbukak toko onlen, makelaran lemah apa dodolan tas lan klambi..?".

MAHASISWI : "Ora koh Kang, anu mung dodolan KROTO...!".
KARTAM : "Aja nggleweh toli lhaaa... Lha terus kepriwe kuwe carane...?".

MAHASISWI : "Rika ngerti KROTO kuwe apa, mbokan..?".
KARTAM (kambi madan bingung) : "Mengko dhimin... Kroto empan manuk mbokan...?".

MAHASISWI : "Lha ya kuwe usahane inyong Kang..!".

KARTAM (kambi kukur-kukur sirahe) : "Ooo... Dadi usahane cempulek dodolan empan 'manuk' yaaa..?".

Ora let suwe, ana sedan Mercy teka meng ngonoh, sing nyetir wong lanang umur seketan, njutan aseng MAHASISWI kuwe. Weruh ayakuwe, KARTAM ngomong madan nggremeng, "Jaaan, sore-sore krotone wis payu ya Mbaaa...?".

Krungu tembunge kang KARTAM, si MAHASISWI sing agi mbukak lawang Mercy dadi nylingak. Kambi mesem kemayu, matane kedhep siji njutan semaur, "Pangestune Kang...!".

He he he

Dening Agus Waluyo, Redaktur Budaya Kabare Bralink
Share this article :

1 comments:

 
Copyright © 2011. Kabare Braling - All Rights Reserved
Desain by Darmanto Theme by Mas Kolis