Headlines News :
Home » , , » NGGUYU NGGEGREK : NUMPAK ODONG-ODONG

NGGUYU NGGEGREK : NUMPAK ODONG-ODONG

Written By Kabare Bralink on Tuesday, December 15, 2015 | 10:26 AM

NUNGGANG ODHONG-ODHONG

Sewijining dina neng komplek Perumahan, neng tengah awan sing panas nggenjret, ana Bocah Cilik nembung meng tukang odhong-odhong merga kepengin nunggang odhong-odhonge.

"Lik... Nyong kepengin nunggang odhong-odhonge...!".

"Ya olih, Dhek...!".

"Ari sewu perak, sepira suwene, Lik...?".

"Ari sewu perak ya kur selagu thok, Dhek...!".

"Gelis temen deneng, Lik...?".

"Ya ora gelis lhaaa... Lha wong selagu toli kira-kira bangsa limang menitan suwene, Dhek...!".

"Ya wis, Lik... Nyong tek bali dhimin, mengko ngeneh maning...!".

Ora let suwe...

Kambi ngulungna CD-ne sing tembe njimot sekang umah, si Bocah Cilik ngomong, "Kiye, Lik... Nganggo CD-ne inyong bae...!".

"Iya, Dhek...!".

(CD desetel, tukang odhong-odhong mulahi nggenjot)
Ora krasa wis setengah jam, Tukang odhong-odhonge ngomong kambi kesuh, "Dhek, deneng suwe temen musike ora entong-entong...?. Kiye kempole nyong wis mrengkel pisan rasane, koh...!".

Kambi anggut-anggut kepenaken nunggang odhong-odhonge, babar pisan ora rumangsa salah, si Bocah Cilik semaur, "Iya Lik, kuwe CD nggone ramane Inyong, anu CD musik klasik. Paling setengah jam maning toli rampung...!".

GEDHUBRAAAGG...!!!

Tukang odhong-odhonge sekal njundhal kaget, kosi tiba sekang sadhel, kejengkang ngathang-ngathang....
He...he...he...

Dening Agus Waluyo, Redaktur Budaya Kabare Bralink
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Copyright © 2011. Kabare Braling - All Rights Reserved
Desain by Darmanto Theme by Mas Kolis