Headlines News :
Home » , , » NGGUYU NGGEGREK : TULUNG NGOMONGNA

NGGUYU NGGEGREK : TULUNG NGOMONGNA

Written By Kabare Bralink on Thursday, December 17, 2015 | 3:19 PM


TULUNG NGOMONGNA

Neng sewijining bar, bujang nom sing prawakane krempeng agi njagong leyeh-leyeh dhewekan... Ora let suwe, mlebu meng ngonoh Preman sing awake gedhe dhuwur pangkel, tur kebek tatto. 
Si preman medheki bujang nom krempeng kuwe, njutan ijig-ijig njejek rosa pisan,
“Ciaaaat... Bhuggg...!!!”.

Cetha bae, bujang nom kuwe sekal nglemparak, tiba sekang kursine. 

Nalika menyat, si preman ngomong kambi sombong, "Kuwe miki TAEKWONDO sekang KOREA...!".
Merga wedi, si bujang nom babar pisan ora nanggapi.

Si bujang nom njutan njagong maning neng kursine. Ningen ora let suwe, si preman medheki maning njutan mbanting dheweke, "Gedhubraggg...!". 

Bujang nom krempeng kuwe sekal kontal kaya debalangna. Nalika dheweke menyat, si preman ngomong, "Kuwe miki JUDO sekang JEPANG...!”.

Bujang nom krempeng kuwe tetep meneng bae, ora ngomong sekecap-kecapa. Alon-alon, dheweke menyat njutan njagong maning neng kursine.

Ora let suwe, si preman delepe mereki maning njutan njotos, "Dhiiigg...!". Bujang nom sing tembeke bae njagong kuwe, tiba maning sekang kursine. Babar pisan ora duwe rasa melas, si preman ngomong, "Kuwe miki BOXING sekang AMERIKA...!".

Si Bujang nom krempeng krasa lamon lambene pecah lan ngetokna getih. Kambi ngosodi getih sing ndlewer neng pipi nganggo gigir tangane, bujang nom krempeng menyat. Dhaglugan mlakune kaya wong dhengklang, dheweke lunga metu sekang bar lan ora bali meng kursine maning.

Ora suwe sekang kuwe, Bujang nom krempeng mlebu meng bar njutan marani si Preman sing kebeneran agi nginum. Sekang iring mburine si Preman, degawe ora ngomong sekecap-kecapa, Bujang nom njutan bae nyampluk cengele si Preman.

"Blethoookk...!!!".

Si preman sekal bae tiba njrengkanang lan semaput.

Si Bujang nom krempeng kuwe jane agepan ngomong meng si Preman, ningen detunggu koh ora tangi-tangi.

Mula dheweke njutan medheki sing duwe Bar lan ngomong, "Pak, mengko ari Premane tangi, tulung ngomongna meng dheweke lamon sing miki kuwe GEJIG sekang GUDHANG...!".

He...he...he...

Dening Agus Waluyo, Redaktur Budaya Kabare Bralink
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Copyright © 2011. Kabare Braling - All Rights Reserved
Desain by Darmanto Theme by Mas Kolis