Headlines News :
Home » , » MAYUH MENG NJERO KAMAR

MAYUH MENG NJERO KAMAR

Written By Kabare Bralink on Saturday, January 2, 2016 | 11:11 AM

MAYUH MENG NJERO KAMAR


Bagol agi ngomong kambi pacare, yakuwe Sarni...

BAGOL : "Sar... Inyong duwe barang sing maen temenan, jere pelayan tokone, barang spesial. Lan nguja tek tuku kusus nggo Ko...!". (gole ngomong kambi mesem aleman pisan)

SARNI : "Apa si Kang...?". (mesem semringah saking bungahe)

BAGOL : "Ko kepengin weruh apa ora...?".

SARNI : "Ya kepengin pisan lah, Kang...!".

BAGOL : "Ningen ana sarate Sar, ari pancen kepengin weruh temenan...!".

SARNI : "Iya, Kang... Apa bae sarate Inyong manut...!".

Bagol njutan nyekel tangane Sarni, degered deseng mlebu kamar kambi ngomong, "Gole ndeleng neng njero kamar bae yuh...!".

* butul neng njero kamar....*

BAGOL : "Tulung lawang kambi jendhelane de-ineb dhisit Sar...!".

SARNI : "Iya, Kang...!". (atine dheg-dhegan)

BAGOL : "Kuwe lampune ya de-sipet, Sar...!".

SARNI : "I... Iya, Kaaang...!". (dheg-dhegane sengsaya banter))

BAGOL : "Awake dhewek kambi turon bareng neng dhipan lan kemulan yaaa...?". (nglirihi)

SARNI : "Iya, Kaaang...!". (teyenge mung pasrah thok)

BAGOL : "Ko wis siap, Sar...?".

SARNI : "Uwis, Kaaang...!".
.
.
k l i k.........
.
.
BAGOL : "Deleng kiyeh, Sar... Jam tangane maen pisan, teyeng MURUB mbokaaan...?".

(kambil mesem-mesem bungah, rumangsa wis teyeng nukokna barang maen)

GEDHUBRAAAGG....!!!

Sarni sekal njimprak kaget kosi tiba sekang dhipan, kejengkang ngathang-ngathang...

He... he... he...

kabare BRALINK
tabloide wong Purbalingga

Kosakata:
*butul/ tekan : sampai
*ineb : tutup
*sipet : dimatikan
*nglirihi : merayu/ membujuk

*de-Banyumasaken sekang crita LAWAS sing tau tek waca (KB/Agus Waluyo)

Foto : Kompas/Shutterstock
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Copyright © 2011. Kabare Braling - All Rights Reserved
Desain by Darmanto Theme by Mas Kolis