Headlines News :
Home » , , » CRITA SING NGEMU HIKMAH

CRITA SING NGEMU HIKMAH

Written By Kabare Bralink on Tuesday, March 22, 2016 | 11:56 AM

CRITA SING NGEMU KHIKMAH

Muga-muga anak putune dhewek ora kosi ngalami...

Ana bocah sebut bae jenenge Wartam, dheweke sekolah neng sewijining desa sing 'terpencil' neng pedalaman Maroko. Kabeh batir sekelase padha wadheh meng si Wartam merga saking bodhone. Lewih-lewih gurune sing unggal-unggal ngresula lan sambat kambi montong-montong, "Ngurusi ko Tam, inyong sida-sida gemblung dhewek temenan...!".

Sewijine dina, biyunge Wartam teka meng sekolahan merga kepengin ngerti kepriwe pakulinan utawa kahanane si Wartam nalika agi neng sekolahan.

Si Guru njutan nyritakna apa anane meng biyunge Wartam lan ngomong lamon si Wartam kuwe dadi 'res-res'' kanggone sekolah. Olih bijine mesthi ala lan si Guru urung tau nemoni bocah sing bodhone kaya Wartam selawase dheweke dadi guru.

Delapuri kayakuwe, Biyunge Wartam ora trima. Si Wartam njutan deseng metu sekang sekolahan kuwe lan degawa pindhah meng kota liyane.

25 taun sewise kuwe, si guru kena 'serangan jantung'. Dokter prentah dheweke kon gegen meng dokter spesialis bedah jantung kanggo oprasi...

Merga pancen ora nana cara liya, pungkasane si guru njutan deoprasi lan sukses.

Ora patiya suwe sebubare oprasi, nalika si guru mbukak matane, weruh ana dokter sing nggantheng agi mesem meng dheweke. Si guru kepengin kemecap aseng ngomong meng si dokter, ningen ora teyeng jalaran tegin kepengaruh obat bius.

Ora let suwe... Si guru katon kaya 'panik' pisan lan ngobah-obahna sirahe, raine molahi katon biru. Dheweke njunjung tangane aweh tandha lamon ana sing agepan debutulna meng si dokter, ningen kabeh mau wis telat. Seurunge dokter paham apa mangsude, si guru wis kebanjur ninggal dhisit.

Dokter kaget lan bingung pisan ngadhepi kedadian sing kayakuwe. Lan nalika si dokter nylingak meng mburi, dheweke weruh si Wartam sing kerja dadi cleaning service neng rumah sakit kuwe, agi nyabut colokan listrik 'alat bantu pernapasan' nggo degenti kambi colokan listrik vaccum cleaner-e...

Dadi angger rika miki ngira lamon si Wartam kuwe sing dadi doktere, rika ya SALAH... Kuwe tegese rika wis kakehen nonton sinetron utawa film India, utawa keseringen melu seminar motivasi...

He.. he... he...

"Godhong asem nggo empan marmut".
Aluwung mesem tenimbang mrengut...

kabare BRALINK
tabloide wong Purbalingga

Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Copyright © 2011. Kabare Braling - All Rights Reserved
Desain by Darmanto Theme by Mas Kolis