Headlines News :
Home » , » ANGON WEDHUS

ANGON WEDHUS

Written By Kabare Bralink on Friday, March 23, 2018 | 2:20 PM

Angon Wedhus (binadeblog.wordpress.com)
ANGON WEDHUS
Si Kamso kepethuk kaki Krama sing agi angon wedhus neng cokrah kulon desa.
"Ki, wedhuse rika jan gemreyek akeh pisan ya ?", tembunge si Kamso.
"Lah, ya lumangyan...!", semaure kaki Krama cendhek.
"Ana pira kabehan, Ki... ?", Kamso takon maning.
"Sing putih apa sing ireng ?".
"Sing putih...!".
"Selawe...!".
"Wah, cempulek akeh yaaa. Lha ari sing ireng Ki...?".
"Padha bae..!", semauare kaki Krama kambi ngarit suket.
Si Kamso delepe tegin takon maning.
"Ari cacahe nganti semana akehe, gole mangan suket ya mesthi akeh pisan ya Ki...!".
"Ya iya lah...!".
"Kira-kira kosi pirang kilo mangane saben dinane Ki... ?".
"Sing putih apa sing ireng ?".
'Sing ireng...!''.
"Kira-kira bangsa limang kiloan ya ana...!".
"Lha ari sing putih..?".
"Padha bae...!".
Kamso dadi bingung, jalaran saben takon, mesthi genti detakoni neng kaki Krama 'sing ireng apa sing putih'. Ningen semaure ora wurunga ya mesthi 'padha bae'.
"Ki, inyong blakan bae dadi bingung pisan kambi rika. Saben inyong takon prekara wedhus, rika ndadak takon 'sing ireng apa sing putih', ari ora wurunga rika ya mangsuli 'padha bae'. Jan-jane anu kepriwe si Ki...?", Kamso takon merga bingung.
"Oh... Critane kayakiye... Sing putih kae toli wedhuse inyong...!".
"Lha ari sing ireng si... ?".
"Padha bae...!".
GEDHUBRAAAGG...!!!
Krungu tembunge kaki Kamso kuwe, Kamso sekal njimprak kaget, kosi tiba kejengkang ngathang-ngathang...
Hé...hé...hé...
kabare BRALINK
tabloide wong Purbalingga
(de-Banyumasaken sekang crita Guyon Surabayahan)

Dening : Agus Waluyo
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Copyright © 2011. Kabare Braling - All Rights Reserved
Desain by Darmanto Theme by Mas Kolis